سیاسی 19:02 - 25 فروردین 1400
رئیس ستاد انتخابات استان تهران در مورد ثبت نام داوطبین انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان اظهار داشت: در پی رحلت آیت الله امینی، آیت الله تسخیری و آیت الله بطحایی، سه کرسی از ۱۶ کرسی خبرگان در استان تهران خالی شده که در انتخابات ۲۸ خرداد وضعیت این سه کرسی مشخص می شود.

۵۴ داوطلب میاندوره ای مجلس خبرگان ثبت نام قطعی شدند

به گزارش ایسنا، شکرالله حسن بیگی در مورد انتخابات شوراهای روستا، اظهار داشت: تعداد روستاهای دارای سه کرسی شورا 414 روستا و روستاهای دارای پنج کرسی، 105 روستا در استان تهران است؛ از ایینرو در مجموع تعداد کرسی های اصلی شوراهای روستا در استان تهران 1767 کرسی است که برای انتخابات شوراهای روستای استان تهران 5210 داوطلب ثبت نام قطعی شدند.

 

وی با اشاره به اینکه 11 درصد داوطلبین معادل 590 نفر از خانم ها و 89 درصد معادل 4620 نفر از آقایان هستند ادامه داد: 4522 داوطلب از طریق مراجعه به بخشداری، 269 داوطلب از طریق پیشخوان دولت، 216 داوطلب از طریق موبایل و 203 داوطلب نیز از طریق کامپیوتر ثبت نام کردند، ضمن اینکه 46 نفر ثبت نامشان را لغو کردند و ادامه ندادند.

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران به آمار و ترکیب سنی داوطلبان انتخابات شوراهای روستا نیز اشاره کرد و افزود: 359 داوطلب زیر 30 سال؛ سنین 30 تا 35 سال 820 داوطلب ، 36 تا 40 سال 1008 داوطلب، 41 تا 45 سال 773 داوطلب، 46 تا 50 سال 594 داوطلب، 51 تا 55 سال 610 نفر، 56  تا 60 سال 459 داوطلب ، 61 تا 65 سال 338 داوطلب، 66 تا 70 سال 159 داوطلب و 71 تا 75 سال 58 داوطلب و بالای 75 درصد 32 داوطلب است.

 

حسن بیگی در خصوص ترکیب گروه های شغلی داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس و وضعیت ایثارگری داوطلبان عنوان کرد: فرهنگیان 211 داوطلب، پزشک 11 نفر، کشاورز 568 داوطلب، بازنشسته 542 نفر، کارمند 843 داوطلب، استاد دانشگاه 8 داوطلب، بیکار 133 نفر، نظامی 23 نفر، روحانی 20 نفر، شغل آزاد 2430 نفر ، وکیل 23 داوطلب و سایر مشاغل و حرف 396 داوطلب، روحانی 20 داوطلب و نماینده مجلس 2 داوطلب است. 13 درصد داوطلبان معادل662 نفر ایثارگر و 87 درصد معادل 4548 داوطلب غیر ایثارگر هستند، به علاوه 1507 داوطلب دارای سابقه نمایندگی و 3703 داوطلب فاقد سابقه نمایندگی هستند .

 

وی تصریح کرد: به لحاظ دینی 5194 داوطلب شیعه، 10 داوطلب اهل سنت، 5 داوطلب مسیحی و یک داوطلب سایر ادیان می باشند.

 نهایی شدن ثبت نام 5938 داوطلب در انتخابات شوراهای شهر استان تهران

 

وی در مورد آخرین وضعیت ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر در استان تهران با بیان اینکه ثبت نام 5938 داوطلب نهایی شده است اظهار داشت: تعداد کرسی شوراهای شهر در استان تهران شامل 307 کرسی اصلی و 196 کرسی علی البدل و در مجموع 503 کرسی می باشد.

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران بیان کرد: در استان تهران 47 شهر داریم که یک شهر دارای شورای شهر 21 نفره، 9 شهر دارای شورای شهر 9 نفره، 10 شهر دارای شورای 7 نفره و 27 شهر دارای شورای 5 نفره هستند.

 

حسن بیگی از انصراف 102 نفراز داوطلبین انتخابات شورای شهر خبر داد و افزود: 84 درصد معادل 5013 داوطلب مرد و 16 درصد معادل 925 داوطلب خانم ها هستند؛ همچنین 63 داوطلب دارای مدرک تحصیلی دپیلم، 10 نفر زیردپیلم، 120 داوطلب فوق دیپلم، 2941 داوطلب دارای مدرک لیسانس، 2214 داوطلب فوق لیسانس، 450 داوطلب دارای مدرک دکتری و 140 داوطلب دارای تحصیلات حوزوی هستند.

 

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ ترکیب سنی ۳۷6 داوطلب زیر۳۰ سال، 1024 داوطلب ۳۰ تا ۳۵ سال، 1334 داوطلب ۳۶ تا ۴۰ سال، 1188 داوطلب ۴۱ تا ۴۵ سال، 828 داوطلب ۴۶ تا ۵۰ سال، 582 داوطلب ۵۱ تا ۵۵ سال، 349 داوطلب ۵۶ تا ۶۰ سال، 164 داوطلب ۶۱ تا ۶۵ سال، ۶۹ داوطلب ۶۶ تا ۷۰ سال، 15 داوطلب ۷۱ تا ۷۵ سال و ۹ داوطلب بالای ۷۵ سال هستند.

 

حسن بیگی در مورد نحوه ثبت نام داوطلبان خاطرنشان کرد: 44 درصد معادل 2606 داوطلب از طریق مراجعه حضوری به فرمانداری، 24 درصد معادل 1396 داوطلب از طریق موبایل، 21 درصد معادل 1221 داوطلب از طریق کامپیوتر شخصی و 12 درصد معادل 715 داوطلب از طریق پیشخوان دولت ثبت نام کردند.

 

وی با بیان اینکه ۱۳ درصد معادل769 داوطلب ایثارگر و ۸۷ درصد معادل 5169 داوطلب غیرایثارگر هستند تصریح کرد: در میان ثبت نام کنندگان ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر در استان تهران، ۸ درصد معادل 467 داوطلب سابقه نمایندگی در ادوار گذشته را دارند و ۹۲ درصد معادل 5471 داوطلب بدون سابقه نمایندگی و جدید هستند.

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین در مورد پراکندگی شغلی ثبت نام کنندگان گفت: 544 داوطلب فرهنگی، 66 داوطلب پزشک، ۲۱ داوطلب کشاورز، 2121 داوطلب کارمند، 401 داوطلب بازنشسته، ۲۴۴ داوطلب استاد دانشگاه، ۱۸۱ داوطلب بیکار، ۳۰ داوطلب نظامی، ۵۲ داوطلب روحانی، 134 داوطلب وکیل، ۱۵۵9 داوطلب دارای شغل آزاد و ۵۸4 داوطلب سایر و یک داوطلب نماینده مجلس می باشند.

 

حسن بیگی  همچنین افزود:  به لحاظ دینی 5902 داوطلب شیعه، 27 داوطلب اهل سنت، 5 داوطلب مسیحی و 4 داوطلب سایر ادیان می باشند؛ همچنین از 5938 داوطلب 90 درصد تایید صلاحیت شدند، یک درصد انصراف داده و 9 درصد تایید نشدند که اکثر آنها به سبب نقص در پرونده بوده است.

 

بیشترین تعداد داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس از میان کارمندان و بازنشستگان هستند

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در مورد انتخابات میاندوره ای مجلس تصریح کرد: برای یک کرسی مجلس 975 نفر اقدام به ثبت نام کردند که 597 داوطلب ثبت نام نهایی شدند.

 

حسن بیگی ادامه داد: از این تعداد 56 نفر یعنی 9 درصد از بانوان و 541 نفر یعنی 91 درصد از آقایان هستند؛  به علاوه 414 نفر در مقطع فوق لیسانس، 28 داوطلب در مقطع لیسانس، 115 نفر دکتری و 40 نفر از داوطلبان دارای تحصیلات حوزوی هستند.

 

وی به آمار و ترکیب سنی داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس نیز اشاره کرد و افزود: سنین 30 تا 35 سال 41 داوطلب ، 36 تا 40 سال؛ 113 داوطلب، 41 تا 45 سال؛ 103 داوطلب، 46 تا 50 سال؛ 92 داوطلب، 51 تا 55 سال؛ 104 نفر، 56 تا 60 سال؛ 85 داوطلب ، 61 تا 65 سال؛ 43 داوطلب، 66 تا 70 سال؛ 13 داوطلب و 71 تا 75 سال؛ 2 داوطلب و بالای 75 سال نیز یک داوطلب است؛ براین اساس سن 46 تا 60 سال میانگین سنی داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس است.

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در خصوص ترکیب گروه های شغلی داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس و وضعیت ایثارگری داوطلبان گفت: فرهنگیان 44 داوطلب، پزشک 12 نفر، بازنشسته 89 نفر، کارمند 239 داوطلب، استاد دانشگاه 60 داوطلب، بیکار 4 نفر، نظامی 2 نفر، روحانی 8 نفر، شغل آزاد 68 نفر ، وکیل 22 داوطلب و سایر مشاغل و حرف 49 داوطلب است. 32 درصد معادل193 نفر از داوطلبان ایثارگر و 68 درصد  معادل 404 نفر غیر ایثار گر هستند.

 

حسن بیگی بیان کرد: براساس آمار ستاد انتخابات استان تهران؛ 6 درصد معادل 35 نفر از داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس؛ دارای سابقه نمایندگی در ادوار گذشته و 94 درصد معادل 562 داوطبی فاقد سابقه نمایندگی هستند.

 

۵۴ داوطلب میاندوره ای مجلس خبرگان ثبت نام قطعی شدند

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در مورد ثبت نام داوطبین انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان اظهار داشت: در پی رحلت آیت الله امینی، آیت الله تسخیری و آیت الله بطحایی، سه کرسی از ۱۶ کرسی خبرگان در استان تهران خالی شده که در انتخابات ۲۸ خرداد وضعیت این سه کرسی مشخص می شود.

 

وی با بیان اینکه همه داوطلبین میاندوره ای خبرگان دارای تحصیلات حوزوی و روحانی هستند ادامه داد: در مجموع ۷ روز ثبت نام 55 داوطلب اقدام کردند که در مجموع ثبت نام 54 داوطلب نهایی شد که بررسی صلاحیت ها و بقیه موارد مرتبط با داوطبین مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان است و فقط در جلسه ای با حضور هیئت نظارت استان تهران و صداو سیما در مورد تبلیغات نامزدین مجلس خبرگان، زمان و نحوه استفاده نامزدین از ظرفیت صدا و سیما برای تبلیغات تصمیم گیری می شود.

 

ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری از 21 اردیبهشت ماه 1400 

حسن بیگی در مورد وضعیت انتخابات ریاست جمهوری گفت: از 21 اردیبهشت ماه 1400 ثبت نام از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری به مدت 5 روز آغاز می شود که ثبت نام در ستاد انتخابات کشور انجام شده و ما فقط مجری این انتخابات هستیم.

 

200 هزار نفر عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات همکاری می کنند


 

وی سپس خاطرنشان کرد: روز 28 خردادماه 1400 چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و مجلس خبرگان رهبری در استان تهران برگزار می شود.

 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین افزود: در مجموع 200 هزار نفر شامل عوامل اجرایی، ناظرین، بازرسین، نمایندگان فرماندار، نیروهای امنیتی و انتظامی با ستاد انتخابات استان تهران همکاری می کنند، ضمن اینکه بر اساس پیش بینی فرمانداران تعداد 7609 شعبه اخذ رای برای این دوره مورد نیاز است که باید تعداد شعب به تصویب هیئت اجرایی برسد.

انتهای پیام 

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار سیاسی

سیاسی
وبینار «قدس شریف، محور همگرایی و وحدت جهان اسلام»
«خبرگزاری ایسنا» سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در منطقه فلسطین و اشغال این سرزمین و همچنین انتقال یهودیان از سراسر جهان به این منطقه، به تنش و بحران نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در جهان تبدیل شد.
سیاسی
وبینار «قدس شریف، محور همگرایی و وحدت جهان اسلام»
«خبرگزاری ایسنا» نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران گفت: دولت جدید آمریکا نه از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد و نه سفارت خود را به تل آویو برگرداند بنابراین دست به هیچ اقدام قابل ذکری در پرونده فلسطین و حتی در بسیاری...
سیاسی
«خبرگزاری ایسنا» وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شد که کشورش جدیت خود را برای بازگشت به برجام برمبنای "پایبندی در برابر پایبندی" نشان داده است.
سیاسی
«خبرگزاری ایسنا» وزارت امور خارجه در بیانیه ای تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقراری آرامش و صلح پایدار در فلسطین جز از طریق حل و فصل مسائل اساسی بحران فلسطین از جمله پایان اشغالگری، بازگشت آوارگان و تعیین نظام آینده فلسطین بر اساس همه پ...
سیاسی
با اشاره به تاسیس منطقه آزاد بانه و مریوان
«خبرگزاری ایسنا» رییس مجمع نمایندگان استان کردستان با اشاره به رای مجمع تشخیص مصلحت به تاسیس منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان ابراز امیدواری کرد که راه برای روشن شدن موتور اقتصاد و تجارت این استان فراهم شود.
سیاسی
«خبرگزاری ایسنا» مجمع متخصصین ایران در نامه ای، از علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات پیش رو دعوت کرد.
سیاسی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز در آیین افتتاح چند طرح بزرگ وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، گفت: بسیار خوشحالم که شصت و ششمین هفته افتتاح ها امروز در زمینه بهره برداری از طرح های وزارت علوم و آموزش و پرورش انجا...
سیاسی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز در آیین افتتاح چند طرح بزرگ وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، گفت: بسیار خوشحالم که شصت و ششمین هفته افتتاح ها امروز در زمینه بهره برداری از طرح های وزارت علوم و آموزش و پرور...
سیاسی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز در آیین افتتاح چند طرح بزرگ وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش،گفت: دولت در شرایط سخت ارزی و مالی طی سال های گذشته، توانست ده ها میلیون یورور برای ساخت آزمایشگاه در دانشگاه ها ...
سیاسی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت از تشکل‌های عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در حمایت از کاندیداتوری آیت الله رئیسی بیانیه‌ای خطاب به «غلامعلی حدادعادل» صادر کرد و نوشت: ما پس از واکاوی نظرسنجی ها و بررسی های به عمل آمده...

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

آگهی

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است